Trappstäd

Svanenmärkt trappstädning i Stockholm för BRF och Fastighetsägare

NRSE erbjuder professionell och kvalitetssäkrad trappstädning i Stockholm med omnejd. Trappstädning är en viktig del för fastighetsägare och BRF, då bidrar till det första intrycket såväl boende, hyresgäster och besökare. Vi tar vårt uppdrag med största möjliga seriositet och säkerställer kvaliteten genom kvartalsmässiga kvalitetskontroller med hjälp av vårt interna kvalitetssystem baserat på INSTA 800, Nordisk standard för Städkvalitet.

Som fastighetsägare finns det flertal områden som är viktiga att ta hänsyn till, däribland ett långsiktigt perspektiv av skötseln. NRSE har en Svanenmärkt städtjänst som innebär att vi är strikt reglerade från Nordisk Miljömärkning AB och följer deras riktlinjer inom vilka kem som får användas, vilka metoder vi arbetar efter samt att samtliga delar av bolaget följer vår kvalitet- och miljöplan till punkt och pricka.

När en ny upphandling av trappstädning skall utföras är det viktigt att bland annat tänka på följande:

  • Vilken frekvens skall städningen ha?
  • Behövs det verkligen lika omfattande städning på sommaren som på vintern?
  • Skall samma entreprenör utföra intern fastighetsskötsel för att minska miljöpåverkan?
  • Hur arbetar leverantören med ergonomi-, miljö- och hållbarhetsfrågor?

Ergonomi och hållbarhet
Vår personal är det viktigaste vi har för en väl utförd tjänst. Därför är ergonomi en viktigt del av vår utbildningsprocess. Samtliga medarbetare skall värna om sitt sinne och sin kropp. Med rätt medel, redskap och arbetssätt minimerar vi arbetsskador som bidrar till pålitlig personal som inte skadar sig och kan arbeta med sinnesro.

På samma sätt som det är viktigt att ta hand om personal är det även viktigt med rätt underhåll för fastigheten. NRSE har hög intern kompetens inom trappstädning och utför samtliga typer av periodiska insatser såsom storstädning, fönsterputsning och golvvård av olika typer av golv.

Dags för ny leverantör för Trappstädning Stockholm?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Förhoppningsvis kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer effektiv.

Boka möte