Besiktnign & Sanering

Socialsanering, Oljespill och andra utmaningar som kräver specialkompetens.

Då och då går saker och ting inte riktigt som man har tänkt sig. Brandsanering och spill av kemikalier inom industri- och fastighetssektorn är ett vanligt förekommande problem och NRSE hanterar sanering samt bortforsling och återvinning av bland annat olja och brandskadade inventarier och varor. Behöver ni hjälp med sanering, besiktning och specialstädningar så har ni hittat rätt!

Vid brandsanering är snabbheten en viktig faktor och vi kommer ha ett jourteam på plats hos er för besiktning och dokumentering av skadorna inom 12 timmar. Vi gör en grundlig besiktning där vi inventerar och värderar skador och ser vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika saneringsmetoder som tar bort brandlukten. Ni och ert försäkringsbolag får en rapport av oss och därefter ett åtgärdsförslag med offert.

Med tanke på det höga tempot och en enorm belastning kräver kunden väldigt korta inställelsetider och ett effektivt arbete av oss som leverantör.

Som kund kan du göra ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga vinster genom att hantera ett problem snabbt. Konsultera med oss för att titta på hållbara lösningar med exempelvis rondering av fastighet och effektiva lösningar så fort ett problem uppstår. Den som väntar länge med åtgärdande av ett litet problem kan få förödande konsekvenser.

Behöver ni en leverantör som hanterar
saneringsarbeten och specialstädningar?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på vad ni behöver hjälp med och presenterar sedan en lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Boka möte