Specialstädning & Sanering

Socialsanering, Oljespill och andra utmaningar som kräver specialkompetens.

Då och då går saker och ting inte riktigt som man har tänkt sig. Oljespill och spill av kemikalier inom industri- och fastighetssektorn är ett vanligt förekommande problem och NRSE sköter sanering samt bortforsling och återvinning av bland annat olja. Sanering av översvämmande toaletter kräver rätt kunskap, medel och redskap för återställning av ytan. Behöver ni hjälp med sanering och specialstädningar så har ni hittat rätt!

Genom vår trogne samarbetspartner One Office har vi fått det prestigefyllda uppdraget att utföra samtliga saneringsarbeten och specialstädningar på Karolinska Sjukhuset. Vi stöter på alla typer av utmaningar där och anpassar lösningen beroende på situationen.

 

Med tanke på det höga tempot och en enorm belastning kräver kunden väldigt korta inställelsetider och ett effektivt arbete av oss som leverantör.

Som kund kan du göra ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga vinster genom att hantera ett litet problem snabbt. Konsultera med oss för att titta på hållbara lösningar med exempelvis rondering av fastighet och effektiva lösningar så fort ett problem uppstår. Den som väntar länge med åtgärdande av ett litet problem kan få förödande konsekvenser.

Behöver ni en leverantör som hanterar
saneringsarbeten och specialstädningar?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på vad ni behöver hjälp med och presenterar sedan en lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Boka möte