Sanering och Desinfektion

Sanering, desinfektion av smitta och andra utmaningar som kräver specialkompetens.

Sanering och desinfektion

NRSE har erfarenhet av många olika typer av saneringsjobb, specialstädning som desinfektion utförs främst inom branscher där det är en förutsättning för verksamheten som t.ex. sjukvård och livsmedelsproduktion.

På förekommen anledning har det dock blivit en förutsättning för många andra branscher för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö för sina anställda så att verksamheten kan bedrivas och alla ska känna sig trygga.

Något som är väldigt viktigt för verksamheter som är i behov av desinfektion på grund av smitta, t.ex. Covid-19 (coronavirus), är att vi kan säkerställa arbetsplatsens säkerhet och att detta sedan kan förmedlas till alla anställda genom mätbara resultat.

I samband med detta tar vi, i samråd med er, fram en plan för uppföljning och kontroll av arbetsplatsen för att alla skall kunna känna sig säkra och trygga.

NRSE tillämpar flera olika metoder beroende på ert behov, en grundförutsättning är givetvis att det är städat och rent vilket vi är experter på, detta minskar också behovet av användning av skadliga kemikalier för att uppnå önskat resultat.

Vi erbjuder förebyggande åtgärder samt lösningar vid konstaterad kontaminering (smitta) med mätbara resultat för er säkerhet.

Fördelar

Vi kan säkerställa arbetsplatsens säkerhet, vi gör såväl visuella samt objektiva kontroller med mätinstrument som detekterar kontaminering på cellnivå innan för att förstå vilka åtgärder som är lämpliga. Detta tillvägagångssätt är standard för bland annat sjukvård och livsmedelsproduktion, men i samband med desinficering av coronaviruset utför vi nu det för vår och er trygghet.

Vi använder endast beprövade medel som genomgått rätt prövningar av standard för desinficering av coronavirus. En objektiv kontroll ger oss kritisk information om vilka tillvägagångssätt som är lämpliga, beroende på renhetsnivån, går det att förstå om behandlingen kommer att få önskat resultat. Vi kan i stort sett eliminera risken för korskontaminering med rätt medel, maskiner och arbetsmetodik.

Vi kan kontrollera och mäta resultat efter för att säkerställa att önskat resultat uppnåtts och i samråd med er rekommendera en plan för uppföljning och förebyggande åtgärder likt de vi själva använder om era verksamheter måste hållas igång.

Vi kan hjälpa er att förmedla detta på ett tydligt sätt om hur vi går tillväga för att alla ska kunna känna sig trygga med att ni har tagit rätt åtgärder för en säker arbetsplats, samt ytterligare information om vad ni själva kan göra för att säkerställa en tryggare arbetsmiljö. Kommunikation och tydlig information till alla är viktigt då det kan finnas en viss oro annars eftersom desinfektion inte är något som vanligtvis utförs på arbetsplatsen, när ni själva vet att ni tagit rätt åtgärder, är välinformerade och infört lämpliga rutiner för att minska risken för smitta kan alla känna sig säkrare.

Eftersom utökade frekvenser av städningen, rutinmässiga kontroller och desinficering ofta är en rekommenderad metod är det väldigt viktigt att undvika att användningen av medel kan ha en negativ påverkan på människor, djur och miljö. De medel som vi använder mot bekämpning av virus som t.ex. coronaviruset är alla ofarliga och flera av dem kan hällas ut i avlopp (även om det inte görs eller behövs med våra metoder).

Desinfektion

På denna bild kan ni se den desinfektionsbehandling vi själva rutinmässigt utför på vårt eget kontor just nu för att säkerställa att vi har en säker arbetsplats, behandlingen utförs med elektrostatisk tryckspruta och ett medel som har verkan på COVID-19 (coronaviruset) på ett par minuter, vilket är en metod vi rekommenderar för alla som behöver ha igång sin verksamhet, då det kan utföras snabbare på städade, rengjorda kontor utan karenstid då medlet i normala doser är harmlöst för såväl människor, djur och miljö.

Hur gör vi?

  • Fastställer situation/kravbild med er
  • Tar fram åtgärdsplan
  • Kontrollerar och mäter för att förstå situation
  • Genomför
  • Kontrollerar och mäter för att säkerställa att önskat resultat uppnåtts
  • Fastställer uppföljning för kontroll och förebyggande arbete

Konsultera oss för hållbara lösningar och effektiva åtgärder.

(På grund av hög belastning just nu ber vi er att kontakta oss så fort som möjligt, eller med bra framförhållning för att vi skall kunna hjälpa er på bästa sätt gällande desinficeringsarbeten 2020-03-18)

Boka tid