Sanering av Corona

NRSE Sverige AB och Hållbara Kontoret erbjuder följande tjänster för sanering med anledning av Corona.

Vi erbjuder flera olika alternativ för sanering av Corona, det vanligaste är vid konstaterad smitta eller i förebyggande syfte som en säkerhetsåtgärd. I förebyggande syfte är det viktigt att det är städat och rent samt att god hygien efterlevs.

Då desinficering utförs där det inte är daglig rutin som i andra branscher t.ex. livsmedelsproduktion eller sjukvården kan mycket frågor uppstå baserat på oro, därför har vi märkt att det är väldigt viktigt att vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att förmedla vad som gjorts, varför det är gjort samt hur vi efterlever att förebygga risken för smitta.

Då vi undviker att använda hälsofarliga medel och endast använder medel som är beprövade på corona och som används inom vården bl.a. där decinficering är daglig rutin säkerställer vi även att ni inte behöver vara oroliga för saneringens påverkan på människor, djur eller miljö.

Tydlig kommunikation och information samt vad ni själva kan göra minskar oron, då vi arbetar förebyggande och god hygien efterlevs har ni en säker arbetsmiljö.

Det är dock fortfarande viktigt att riktlinjer från t.ex. folkhälsomyndigheten efterlevs som att t.ex. stanna hemma om du känner dig sjuk och att riskgrupper stannar hemma.

Saneringsalternativ

Oavsett vilket val du väljer kan du vara säker på att du väljer ett val som är effektivt och genomtänkt, de metoder vi använder är ofarliga. Detta är särskilt viktigt för dem som vill hålla igång sina verksamheter då det kan utföras rutinmässigt som t.ex. inom sjukvården där det finns krav och standarder för renhet. Därför är det särskilt viktigt att metoderna och medlen som tillämpas inte är farliga för människor, djur eller miljö.

Vid konstaterad smitta av corona

Steg 1
Vid konstaterad smitta desinficeras hela lokalen med elektrostatisk tryckspruta och ett medel som har bevisad effekt på corona inom ett par minuter.

Steg 2
Efter detta genomförs en storstädning av objektet, denna storstädning skiljer sig från vanlig storstädning då den är ännu grundligare.

Grundlig städning och rengöring är kritiskt för att hålla en hög hygienstandard och säkerställa att risken för bakteriell tillväxt är under godkända nivåer.

Steg 3
Storstädningen utförs enligt en specifik checklista, arbetet kontrolleras såväl visuellt samt kompletteras med ett mätverktyg som identifierar kontaminering på cellnivå.

Steg 4
Förutsatt att mätningen återkommer med godkända resultat utförs sedan desinficering igen med elektrostatisk tryckspruta.

Steg 5
Efter detta moment kan arbetsplatsen tas i bruk igen, men eftersom det efter desinficeringen kan finnas vissa visuella spår vill många även att vi rengör den desinficerande lokalen och återställer den, varav ytterligare en visuell kontroll samt en kompletterande kontroll utförs.

Steg 6
Vi fastställer sedan i samråd med er lämplig plan för uppföljning enligt nedan.

Förebyggande desinficering

Steg 1
Då ingen smitta är konstaterad, men ni ändå vill säkerställa att ni har en säker arbetsplats börjar vi med att kontrollera och mäta renheten i lokalen objektivt med ett mätverktyg, detta ger oss en uppfattning om desinficeringen kommer att få önskad effekt.

Steg 2
Får vi önskat resultat kan desinficering påbörjas, får vi det inte kommer vi att behöva genomföra en ordentlig städning och rengöring av lokalen. Även kallat nollställning.

Grundlig städning och rengöring är kritiskt för att hålla en hög hygienstandard och säkerställa att risken för bakteriell tillväxt är under godkända nivåer.

Steg 3
Detta underlättar även det förebyggande arbetet då vi objektivt uppnått önskat resultat och säkerställt att det är städat och rent, vilket ger bäst förutsättningar för att efterleva en hög standard efter desinficering.

Steg 4
Desinficering genomförs därefter med elektrostatisk tryckspruta och arbetsplatsen kan tas i bruk igen, men eftersom det efter desinficeringen kan finnas vissa visuella spår vill många även att vi rengör den desinficerande lokalen och återställer den, varav ytterligare en visuell kontroll samt en kompletterande kontroll utförs.

Steg 5
Vi fastställer sedan i samråd med er lämplig plan för uppföljning enligt nedan.

Uppföljning, kontroll och rutinmässig desinficering

Tillsammans med er fastställer vi önskad kravbild för uppföljning, kontroll och efterlevnad av en god hygienstandard.

Vi kan föreslå lämpliga intervaller för kontroll och mätningar för att säkerställa att er arbetsmiljö befinner sig under gränsvärden för risk för bakterietillväxt. Du kan även läsa mer om våra mätningar här.

Enklaste sättet att efterleva detta är med rutinmässiga kontroller, mätningar och desinficering i förebyggande syfte samt god efterlevnad av hygien.