Byggstäd

Vi kan byggsvängen. Vi löser samtliga delar av städningen på entreprenaden.

Finess, kort inställelsetid och god dialog mellan leverantörer inom arbetsplatsen är några av grundstommarna för ett långsiktigt samarbete. Vi vet vad vi håller på med när det kommer till samtliga typer av städningar på en byggarbetsplats i Stockholm. Etableringsstädning, byggstädning, grovstädning och slutstädning är några av de mest frekventa arbeten vi gör på större entreprenader. Vid etableringsstädning tillhandahåller vi även förbrukningsartiklar såsom kaffe, toalettpapper, tvål m.m.

Några saker som är viktigt att tänka på inför byggstädningar:

  • Ha rätt medel, redskap och personal på plats.
  • Projektledare på byggarbetsplatsen skall ha en kontaktperson på NRSE som den kan kontakta oavsett ärende.
  • Ha så pass god framförhållning som möjligt inför projekt.
  • Var tydliga med besiktningsdatum och hur eventuella avvikelser skall hanteras.

Dags att se över en helhetslösning för byggstädningen?

Vi kommer gärna ut till er och ser hur ni arbetar idag. Förhoppningsvis kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer effektiv.

Boka möte