Återvinning

Fossilfri återvinning med snygga kärl för kontoret.

Vi erbjuder miljövänligare återvinningsabonnemang för kontor, skolor och fastighetsägare. Vi har skapat ett framgångsrikt recept för att öka kundens återvinning med 50% kombinerat med fossilfria transporter och marknadens bästa service. Kunden får designade kärl och källsorteringslösningar och sköter hämtning till miljöanläggning – dessutom oftast till en lägre kostnad än ett smutsigt oljeberoende alternativ.

Varför är det bra att återvinna och sortera?
Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljön. 

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen fler gånger.

Vårt främsta mål på NRSE är att vi och alla våra samarbetspartners skall vara så pass miljöoptimerade som möjligt och ta steg mot en grönare planet.

”Du kan inte göra allt men alla kan göra något”

År 2050 beräknar forskarna att världshaven stigit med 8 meter p.g.a koldioxidutsläpp. Det skulle innebära ca 80 miljoner klimatflyktingar. Det positiva? Erat val idag kan förhindra den här utvecklingen.

Dags att se över en miljöoptimerad helhetslösning?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Förhoppningsvis kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer effektiv.

Boka möte