Kundcase

Skarpnäcks församling är en av Svenska kyrkans större församlingar i Stockholm. Med ett tydligt miljömål och en långsiktig plan för ett starkare och mer hållbart förhållningssätt blev det ett naturligt steg att använda NRSE för lokalvårdstjänster. Församlingen hade (och har) två fantastiska lokalvårdare, Patricia och Christina, som arbetade för den tidigare leverantören som församlingen använde. När NRSE presenterade en lösning med tydligare kvalitetsledning, miljöledning och en långsiktigare relation så anställde NRSE Patricia och Christina för att bibehålla det gedigna arbetet de gör, och samtidigt uppgradera lokalvården till en Svanenmärkt tjänst.

Skarpnäcks Församling

Lokalvård av församlingens samtliga lokaler.

Över 7000 kvm mitt på Stockholms Universitet ligger Frescati Sports Center. En anläggning där såväl skolor, universitetsstudenter och andra besökare dagligen utnyttjar lokalerna för gymning, badminton, pingis, innebandy, fotboll, basket och mycket mer. Ett komplicerat objekt med stora omklädningsrum, duschutrymmet och ett flertal hallar för diverse aktiviteter. Tillsammans med styrelse och verkställande personer på anläggningen arbetar NRSE ständigt med att förbättra kvaliteten och kämpar för att hitta nya innovativa lösningar för lokalvården. Det går inte alltid smärtfritt, med tanke på den enorma omsättningen av besökare på anläggningen, men tillsammans med NRSE och personalen på Frescati Sports Center hittar vi alltid nya lösningar.

På anläggningen har NRSE även ansvaret för rondering av fastigheten en gång per vecka där vi går igenom vitala delar av fastigheten för att säkerställa en god upplevelse för besökarna.

Frescati Sports Center

Lokalvård och Handymantjänster/Vaktmästeri av hela anläggningen.