Vilka är vi?

Mattis

Chefen!

Katarina Czarnecki

Arbetsledare - Lokalvård

Lee Bonilla

Arbetsledare - Lokalvård

Dany Safar

Handyman

Samuel Jonsson

Account Manager

Toufiq Saifi

HR/Ekonomi

David Rydell

Marknads-/Försäljningschef

Björn Lundgren

Verksamhetschef/Vice VD

Aria Zargarian

VD