Sanering av coronaviruset med elektrostatisk tryckspruta

mars 18th, 2020

För NRSE som är ett hållbart företag är det alltid väldigt viktigt att hänga med i utvecklingen då ny teknik ofta skapar nya förutsättningar för en hållbarare utveckling.

Då vi är ute ganska ofta just nu och får frågor om våra elektrostatiska trycksprutor, (förmodligen för de ser ganska dramatiska ut och har synts i TV senaste tiden) tänkte vi berätta lite om vad de gör och hur vi använder dem för sanering av COVID-19 (coronaviruset).

Självklart genomför vi regelbunden desinficering av våra egna lokaler för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Tekniken i våra elektrostatiska trycksprutor gör att vi kan behandla större ytor snabbare med mindre kemikalier och då partiklarna får en katjonisk laddning sprider sig medlet jämnt utan att droppar bildas.

Detta betyder att kemikalieanvändningen kan minskas med upp till 65% och vi kan utföra desinfektionen snabbare, i och med att ingen manuell handpåläggning krävs med denna metod reduceras risken för korskontaminering och elimineras mer eller mindre med rätt arbetsmetodik.

Kort sagt kan vi utföra desinficering snabbare och komma åt svåråtkomliga ytor lättare samtidigt som vi minskar kemikalieanvändningen!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.