Storstädning med ytbehandling och sanering under COVID-19 (coronavirus)

mars 13th, 2020

Nedan följer allmänna råd och tillvägagångssätt om hur vi kan hjälpa till att säkra er arbetsmiljö.

Många efterfrågar regelmässig desinficerande städning och för att det skall ha önskad effekt krävs det framförallt att det är så rent som möjligt.

Grundläggande städning och rengöring av alla utrymmen är en bra utgångspunkt, efter det görs ytterligare desinfektionsbehandling.

Eftersom det bland annat kräver medel och maskiner som inte används dagligen för att ta död på bakterier och virus, samt för att rengöra ytor så att desinfektionen av ytorna får effekt är storstädning med ytbehandling och sanering p.g.a. coronavirus eller i förebyggande syfte vår rekommendation.

När vi utfört uppdrag på Karolinska sjukhuset där regelmässig desinfektion är en förutsättning för verksamheten är det moment som är självklara i vårt arbetssätt.

Vissa av våra maskiner, medel och städmetoder som är till för dessa ändamål kräver att det finns kunskap om hur de påverkar och reagerar på varandra annars kan det ha motsatt effekt. Det är väldigt viktigt att städmomenten och tillvägagångssätten är väl genomtänkta och utförs i rätt ordning.

Sanering corona städning virus bakterier

Ett par exempel på detta är när vi använder ånga för att rengöra med syfte att döda bakterier och sporer, detta är väldigt effektivt, men eftersom det ökar luftfuktigheten är det kritiskt att genomföra en desinficering direkt efter utfört arbete. Före ytbehandling krävs som sagt grundlig rengöring av samtliga kontaktnära ytor, det är också viktigt att det inte utförs med anjontensider (tvål, såpa, schampo och diskmedel) eftersom det kan skapa motsatt effekt och reagerar på kvartära ammoniumföreningar. Medlet för ytbehandling är alkaliskt och används på samtliga kontaktnära ytor inom ett slutet område (t.ex. kontorslokal).

Det är av stor vikt att tillräckligt med rätt redskap, dukar och moppar finns
tillgängligt för arbetet. Tvätt av dukar och moppar utförs i industrimaskiner med 90 grader. Dukar och moppar skall inte återanvändas från en yta till en annan på ett annat område, t.ex. olika våningsplan eller utrymmen. Detta för att minska kontaminationsspridningen. Det optimala är användning av engångsartiklar, på grund av rådande situation och bristande tillgång är det optimalt men inte alltid möjligt. Vi håller oss uppdaterade kring lagersaldo hos våra leverantörer i Sverige och Europa och står högt upp i turordning för leverans.

Viktigt att påpeka är att denna typ av storstädning med ytbehandling inte skall vara återkommande under en längre tidsperiod, eftersom mikroorganismerna kan bli resistenta för kvartära ammoniumföreningar. Vid bearbetning av ytan är inverkningstiden längre för ytdesinficerande medel och kräver mekanisk bearbetning och att ytan lämnas fuktig efter bearbetningen, vilket medför längre manuell arbetskraft och därmed längre tid för rengöring och desinficering.

Observera att ytor som ytbehandlas kommer få en hinna över sig som kan uppfattas som att ytan fortfarande är fuktig eller har rester av medel kvar. Detta är den önskade effekten för att eliminera mikroorganismer med baktericid, fungicid och virucid.

För uppföljning av utvecklingen kring mikroorganismerna kring en yta utförs ATP-mätningar som jämförs med mätningar utförda vid tidigare skede samt före ytbehandlingen. Det är viktigt att ni som kund informerar NRSE om att ni önskar ATP-mätningar före och efter ytbehandling.

ATP-mätning kompletterar visuella kontroller genom att detektera osynlig kontaminering på cellnivå. Med hjälp av ATP-mätning mäts det kvantitativt om rengöringen fungerar som avsett. Detta är en viktig del för objektiv kontroll av renhetsnivån och ett hjälpmedel för vår kontinuerliga uppföljning av objektets status. Denna ytbehandlingsmetod används i förebyggande syfte, samt på redan kontaminerade ytor. Vår rekommendation är storstädning med ytbehandling och sanering p.g.a. coronavirus eller i förebyggande syfte.

Klicka nedan för att komma i kontakt med oss och boka en sanering i förebyggande syfte eller på grund av kontamination gällande coronavirus.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.