Information från NRSE med anledning av COVID-19 (Coronavirus)

mars 13th, 2020

Storstädning med ytbehandling och utökad städning med desinfektion.

Med anledning av COVID-19 (coronaviruset) och för att vi skall kunna ta hand om er på bästa sätt på grund av väldigt hög efterfrågan av utökad städning samt storstädning med desinfektion och ytbehandling ber vi er ta följande i beaktning. 

Kommunicera och planera med oss i god tid
På grund av att efterfrågan är högst på de mest omfattande jobben kommer vi att kunna hjälpa er på bästa sätt om ni är ute i god tid och kommunicerar med oss om hur ni kommer att hantera era arbetsplatser framöver.

Detta är för att vi skall kunna planera och allokera resurser för att kunna möta den ökade efterfrågan. Eftersom vissa även har, eller planerar att stänga ned sina lokaler så är det extra viktigt för er som har större objekt att föra en god dialog med oss för att vi skall kunna möta era behov.Utökad frekvens av städning + desinfektion
Många väljer att utöka sin städfrekvens just nu och utöka städningen med kompletterande desinfekterande städning av kontaktnära ytor. Detta rekommenderas att utföras vid varje städtillfälle.

Det lättaste sättet att hamna i rätt turordning är att boka in det här.


Storstädning med ytbehandling och sanering
Storstädning ger bäst förutsättning för att vi skall kunna följa upp med kompletterande desinfektion och ytbehandling, eftersom det säkerställer att ytbehandlingen får effekt. Det är också något som kräver god planering just nu eftersom det tar mest resurser i anspråk, både när det kommer till personal och maskiner som normalt inte används lika frekvent som nu.

Det lättaste sättet att hamna i rätt turordning är att boka in det här.


Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.