NRSE Sverige AB – Facility Management

NRSE arbetar med en fullskalig servicelösning främst inom Facility Management i Stockholm och närområden där kunden är i största fokus. Genom att implementera ett genomgående CSR-tänk i bolaget hjälper vi våra kunder att uppfylla interna hållbarhets- och miljöfrågor med hjälp av bland annat Svanenmärkt städning.

Genom starka samarbeten med andra likasinnade företag erbjuder vi lösningar där vi är experter inom respektive område. Är ni ett företag som vill realisera era interna hållbarhetsmål utan att öka era kostnader? Låt då oss hjälpa er.

Med gemensamma hållbarhets- och miljömål kommer vi tillsammans ta långsiktiga beslut som kommer förbättra båda parters verksamheter.